Paweł Bernatek

Paweł Bernatek

Implantolog

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskał w 2001 roku.

Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Menedżer ochrony zdrowia”. Jest członkiem licznych prestiżowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologii Dentystycznej (Central European Implant Academy- CEIA), Deutsche Gesellschaft fur Oral Implantologie (DGOI) oraz The International Congerss of Oral Implatologists (ICOI).

Jako jeden z nielicznych polskich stomatologów w 2009 roku ukończył prestiżowe Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie.

Uczestniczył w kursie implantologii zaawansowanej, organizowanym przez Pracownię Implantologii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Środkowoeuropejski Ośrodek Implantologii Dentystycznej, był także uczestnikiem kursu medycznego „Implanty: Idea- Sztuka- Praktyka. Innowacje w praktyce klinicznej”.

Ukończył szkolenie w zakresie systemów implantologicznych Biomet 3I oraz Ankylos. Swoją wiedzę poszerzał także na kursach i szkoleniach zagranicznych m.in. we Frankfurcie i Seulu, brał udział w II Polsko- Czesko- Słowackim Sympozjum Chirurgii Szczękowo- Twarzowej. Regularnie uczestniczy w sympozjach Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologii Dentystycznej.

Jego główne zainteresowania zawodowe to implantologia oraz chirurgia stomatologiczna, w tym zaawansowane zabiegi takie jak podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift).

Paweł Bernatek kładzie szczególny nacisk na najwyższą jakość przeprowadzanych zabiegów oraz bezpieczeństwo pacjentów, co osiąga dzięki ciągłemu poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności.