+48 71 70 73 257

Klinika Platinum

Katarzyna Kokot

Katarzyna Kokot

Dr Katarzyna  logopeda, neurologopeda, nauczyciel akademicki, wykładowca na Uniwersytecie
Wrocławskim. Praca doktorska, studia logopedyczne i neurologopedyczne zapoczątkowały Jej
pasję w obszarze logopedii i neurologopedii oraz terapii, którą dzieli się w pracy
terapeutycznej oraz dydaktycznej. Szereg szkoleń, kursów ( między innymi: Specjalistyczne Szkolenie
Neurologopedyczne: Diagnostyka i Terapia Neurologopedyczna w Świetle Koncepcji NDT-Bobath- SLT
organizowane przez Grupę NDT_Bobath Tutors przy Stowarzyszeniu Terapeutów NDT- Bobath w
Polsce w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, czy też warsztaty nt. Zaburzeń
zachowania- diagnoza i terapia, a także udział w miedzynarodowych konferencjsch naukowo-
szkoleniowychy, Taping w praktyce logopedycznej,Wczesna interwencja z zastosowaniem ustno-
twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Castillo Moralesa, Diagnostyka i terapia stawów
zaburzeń funkcjonowania stawów skroniowo-zuchwowych itd.) pozwoliło Jej wzbogacić warsztat
diagnostyczno-terapeutyczny oraz daktyczny, który wykorzystuje w praktyce logopedycznej oraz
którym dzieli się ze studentami w ramach przedmiotów takich, jak: interwencja i terapia
psychopedagogiczna, metody diagnozy i terapii, wczesna interwencja logopedyczna, logopedia z
emisja głosu, emisja głosu. .Szereg inicjatyw, działań w organizacjach i współpracy ze środowiskiem
logopedycznym i terapeutycznym sprawily,że prezentuje podejście holistyczne do pacjenta i z pasją
podchodzi do pacjentów zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych.Mama Marysi i Basi:)

Księcia Witolda

Platinum Klinika Sp.J.
ul. Księcia Witolda 49
50-202 Wrocław

[email protected]

M. +48 71 70 73 258
T. +48 71 70 73 257

pon-pt, godz. 9.00 – 20.00
sobota, godz. 10.00 – 14.00


Administratorem Twoich danych jest Klinika Platinum Sp.j. Paweł Bernatek, Andrzej Warchlewski (dalej: Klinika) z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000576472) przy ul. Księcia Witolda 49, 50-202 Wrocław, [email protected], tel: +48 71 70 73 258, +48 71 70 73 257. W sprawie danych osobowych: [email protected] Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane na podany adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na podany adres mailowy. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Zwycięska

Platinum Klinika Sp.J.
ul. Zwycięska 43
53-033 Wrocław

[email protected]

M.+48 71 75 75 773
T. +48 71 70 73 257

pon-pt, godz. 9.00 – 20.00
sobota, godz. 10.00 – 14.00

Energetyczna

Platinum Klinika Stomatologiczna
ul.Energetyczna 10A
53-330 Wrocław (Krzyki)

[email protected]platinum-klinika.pl

T. +48 71 783 37 01
M. +48 699 987 996

pon – pt
9:00 – 20:00


Administratorem Twoich danych jest Klinika Platinum Sp.j. Paweł Bernatek, Andrzej Warchlewski (dalej: Klinika) z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000576472) przy ul. Księcia Witolda 49, 50-202 Wrocław, [email protected], tel: +48 71 70 73 258, +48 71 70 73 257. W sprawie danych osobowych: [email protected] Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane na podany adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na podany adres mailowy. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Żary

Platinum Klinika Sp.J. (Implantium)
ul. Osadników Wojskowych 40/4
68-200 Żary

[email protected]

T. +48 68 458 27 35
M. +48 794 403 093

pon-pt, godz. 9.00 – 20.00
sobota, godz. 10.00 – 14.00