Aleksa Mucha

Aleksa Mucha

Endodonta

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Studia ukończyła w 2016 roku z oceną bardzo dobrą. Następnie w 2018 roku ukończyła prestiżowe Curriculum Endodontyczne Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, demonstrując swoje zaangażowanie i pasję do endodoncji.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE), co potwierdza jej zainteresowanie ciągłym rozwojem zawodowym.

Aleksa Mucha jest znana ze swojej miłości do odbudów estetycznych oraz skupienia na jakości i precyzji w pracy. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach, co świadczy o ciągłym dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Poza pracą zawodową jej drugą wielką pasją jest muzyka. Od wielu lat śpiewa we Wrocławskim Chórze Żeńskim, łącząc swoją miłość do sztuki z życiem zawodowym.