Paweł Bernatek

Paweł Bernatek

Jest absolwentem Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu (uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskał w 2001 roku). Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Menedżer ochrony zdrowia”. Jest członkiem licznych prestiżowych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych , w tym Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologii Dentystycznej (Central European Implant Academy- CEIA), Deutsche Gesellschaft fur Oral Implantologie (DGOI) oraz The International Congerss of Oral Implatologists (ICOI). Jako jeden z nielicznych polskich stomatologów ukończył prestiżowe Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie (2009 rok). Dla Pana Pawła najwyższą jakość przeprowadzonych zabiegów oraz bezpieczeństwo pacjentów mają znaczenie priorytetowe, dlatego swoją wiedzę i umiejętności systematycznie poszerza poprzez uczestnictwo w licznych kursach i kongresach z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Lek. Dent. Paweł Bernatek uczestniczył w kursie implantologii zaawansowanej, organizowanym przez Pracownię Implantologii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Środkowoeuropejski Ośrodek Implantologii Dentystycznej, był także uczestnikiem kursu medycznego „Implanty: Idea- Sztuka- Praktyka. Innowacje w praktyce klinicznej”. Ukończył szkolenie w zakresie systemów implantologicznych Biomet 3I oraz Ankylos. Swoją wiedzę poszerzał także na kursach i szkoleniach zagranicznych m.in. we Frankfurcie i Seulu. Regularnie uczestniczy w sympozjach Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologii Dentystycznej, brał także udział w II Polsko- Czesko- Słowackim Sympozjum Chirurgii Szczękowo- Twarzowej. Główne zainteresowania zawodowe skupiają się wokół implantologii oraz chirurgii stomatologicznej. Swoim pacjentom oferuje uzupełnienie braków zębowych przy pomocy nowoczesnych implantów, a także zabiegi chirurgii stomatologicznej, w tym podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift).

Księcia Witolda

Platinum Klinika Sp.J.
ul. Księcia Witolda 49
50-202 Wrocław

[email protected]

M. +48 71 70 73 258
T. +48 71 70 73 257

pon-pt, godz. 9.00 – 20.00
sobota, godz. 10.00 – 14.00


Energetyczna

Platinum Klinika Stomatologiczna
ul.Energetyczna 10A
53-330 Wrocław (Krzyki)

[email protected]platinum-klinika.pl

T. +48 71 783 37 01
M. +48 699 987 996

pon – pt
9:00 – 20:00


Żary

Platinum Klinika Sp.J. (Implantium)
ul. Osadników Wojskowych 40/4
68-200 Żary

[email protected]

T. +48 68 458 27 35
M. +48 794 403 093

pon-pt, godz. 9.00 – 20.00
sobota, godz. 10.00 – 14.00