Angelika Chancewicz

Angelika Chancewicz

Endodonta, specjalista stomatologii zachowawczej

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej, endodoncji oraz endoprotetyce. Jest to dla niej dziedzina nie tylko zawodowa, ale też pasja, szczególnie jeśli chodzi o stomatologię estetyczną.

Jej podejście do pracy charakteryzuje się indywidualnym i kompleksowym spojrzeniem na potrzeby każdego Pacjenta, co osiąga poprzez współpracę z lekarzami innych specjalizacji.

Angelika Chancewicz stale poszerza swoje umiejętności, uczestnicząc w certyfikowanych kursach z zakresu szlifowania, wykonywania koron, licówek porcelanowych i kompozytowych, a także technik podnoszenia zwarcia z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych.