Dr Lidia Marzec
niezmiennie nam milo przestawić naszego nowego lekarza.
Lidia od lat interesuje się psychologią pacjenta w związku z tym jej miękkie kompetencje bardzo podobają się najmłodszym pacjentom, jak i tym cierpiącym na dentofobię. Ogromna empatia w połączeniu z jej cechami osobowości pomagają pacjentowi przełamać lęk i zrekalsować się na fotelu dentystycznym. Niekiedy wymagane jest użycie sedacji podtlenkiem azotu („gazem rozweselającym”), który na początku jest wybawieniem dla
pacjentów.
Endodoncja, czyli leczenie kanałowe to główny kierunek rozwoju Lidii Marzec. Zajmuje się również
leczeniem zachowawczym. Największe serce ma jednak do dzieci, które na kolejne jej wizyty przychodzą już ze zgoła innym niż na początku nastawieniem: z entuzjazmem i radością.
Prywatnie, kocha tańczyć a dla wyciszenia praktykuje jogę.