dr Karolina Jagiełło

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Główny obszar jej zainteresowań to endodoncja mikroskopowa oraz protetyka i stomatologia estetyczna. Stale monitoruje najnowsze trendy i osiągnięcia w stomatologii, rozwija swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i kongresach, m.in.
- Nowoczesna endodoncja z zastosowaniem mikroskopu dr Wilkoński,
- Kongres Quintessence 2013, Sympozjum endodontyczne Pulp Fiction 2014,
- Okluzja i zaburzenia czynnościowe narządu żucia dr Jacek Głębocki 2014,
- XII Kongres Warszawski 2014 i wiele innych.

Certyfikaty