dr Andrzej Warchlewski

Ukończył studia – Akademia Med. we Wroclawiu w 2000, liczne kursy w zakresie chirurgii stomatologicznej, implantologii w kraju i zagranicą. Uzyskany tytuł lekarza implantologa na Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie (www.uni-frankfurt.de)w roku 2009, czlonek CEIA (Central European Implant Academy).

Certyfikaty