Zapytania ofertowe

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. „Utworzenie przychodni stomatologicznej poprzez inwestycję w specjalistyczne urządzenia stomatologiczne i innowacyjne rozwiązania ICT oraz wdrożenie innowacyjnych usług z zastosowaniem technologii obrazowania 3D” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Platinum Spółka Jawna P. Bernatek, A. Warchlewski ogłasza następująca zapytania ofertowe:

 1. Dostawa 3 szt. unitów stomatologicznych wraz z niezbędnym osprzętem
 2. Roboty budowlane polegających na przebudowie lokalu usługowego na potrzeby przychodni stomatologicznej,
  Załącznik: dokumentacja budowlana
 3. Dostawa mikroskopu operacyjnego i piaskarki na rękaw turbinowy
 4. Dostawa kompletnego systemu CEREC
 5. Dostawa wyposażenia multimedialnego sali edukacyjnej
 6. Dostawa 4 zestawów komputerowych
 7. Umeblowanie gabinetów i Sali edukacyjnej
 8. Program do zarządzania przychodnią

 

Aktualizacja 14.01.2016

Wyniki do zapytań ofertowych:

 1. Wyniki do zapytania „Dostawa 3 szt. unitów stomatologicznych wraz z niezbędnym sprzętem”
 2. Wyniki do zapytania „Dostawa mikroskopu operacyjnego i piaskarki na rękaw turbinowy”
 3. Wyniki do zapytania „Dostawa kompletnego systemu CEREC”
 4. Wyniki do zapytania „Dostawa 4 zestawów komputerowych”
 5. Wyniki do zapytania „Program do zarządzania przychodnią”

 

Aktualizacja 18.01.2016

Wyniki do zapytań ofertowych:

 1. Wyniki do zapytania „Dostawa wyposażenia multimedialnego sali edukacyjnej”
 2. Wyniki do zapytania „Roboty budowlane polegających na przebudowie lokalu usługowego na potrzeby przychodni stomatologicznej”

Aktualizacja 19.01.2016

Wyniki do zapytań ofertowych

 1. Wyniki do zapytania Umeblowanie gabinetów i Sali edukacyjnej